Contactez nous

Haru Sushi Bar

110 Cours Gambetta, 69007 Lyon

harusushi8888@gmail.com

09 81 97 35 19 (Gambetta)

09 86 14 92 48 (Lafayette)